Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

7812 f21a 390
Reposted fromznikajac znikajac viasmaller smaller
5161 670e 390
Reposted fromtfu tfu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

April 19 2017

8557 277f 390
Reposted fromrol rol viazEveR zEveR

April 17 2017

może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
7094 d23a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 16 2017

2308 832c 390
Reposted frompsychoo psychoo viabukazla bukazla

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viabukazla bukazla
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell (via im–afraid)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaboli boli
2177 bb2f 390
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaboli boli

April 15 2017

"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis vialivhanna livhanna

April 13 2017

7207 e7d1 390
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
3594 6590 390

April 12 2017

Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaschizofreniczna schizofreniczna
1119 33b7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viazupelnie zupelnie

April 10 2017

3211 8780 390
Reposted fromnyaako nyaako viasoadysta soadysta
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl