Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

0361 789d 390
że go uratuję.
7981 6b47 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
1238 b8ec 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

September 17 2019

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

September 15 2019

8692 24f9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie

September 05 2019

Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld vialivhanna livhanna
1398 bde1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudelubie rudelubie

September 04 2019

To dziwne, że daje się ludziom, których się kocham, tak wielką władzę nad sobą.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viairmelin irmelin
3049 59c0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2966 29ab 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
2981 918c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viarudelubie rudelubie

August 31 2019

3816 44b8 390
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
0870 b6b9 390
Reposted fromMtsen Mtsen viarudelubie rudelubie

August 30 2019

7447 7440 390
Reposted fromcontigo contigo viaHanoi Hanoi
Reposted frommrrru mrrru viamyszkaminnie myszkaminnie
0054 e508 390
3282 081a 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMaryiczary Maryiczary
3272 8328 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl