Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

3432 31fe 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaseleneskin seleneskin
7529 a279 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
8768 b84f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
9506 d45b 390
Reposted fromMonasi Monasi viarudelubie rudelubie
3490 01fe 390
Reposted from4777727772 4777727772 viarudelubie rudelubie
5480 7a33 390
Reposted fromtowo85 towo85 viasheismysin sheismysin
Tańczą jak para, co tańczy od lat, któryś już sezon, który nie wiedzą.
— To, że jak Cie widzę to się cieszę, tego nie zmienię, choćbym chciał.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

May 16 2019

Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
6653 6973 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viazie zie

May 14 2019

Reposted fromPoranny Poranny vialajla lajla

May 10 2019

I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viatobecontinued tobecontinued

April 30 2019

April 27 2019

6501 d94f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viatobecontinued tobecontinued

April 24 2019

Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć

March 10 2019

9825 6a99 390
Reposted fromsober sober viatobecontinued tobecontinued
Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.
Reposted fromwolnosc wolnosc viatobecontinued tobecontinued

March 06 2019

March 05 2019

7339 2138 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl