Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

2465 a3c6 390
Reposted fromlouse louse viawakemeupx wakemeupx
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
5320 5cb1 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty

October 30 2018

1781 bee9 390
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued

October 22 2018

Music is the only thing that understands and can respond to all emotions of the heart. When you're happy you hear the melody, when you're angry you focus on the beat, and when you're sad you listen to the lyrics.
— Kathryn Andrews, Chasing Clouds
Reposted frommefir mefir
3110 23c1 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viawakemeupx wakemeupx

October 14 2018

October 11 2018

1951 33ff 390
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 08 2018

2945 c0e4 390
Reposted fromowca owca viascorpix scorpix

October 05 2018

3150 4baa 390
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Federico Moccia
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
8826 fb79 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabukazla bukazla

October 04 2018

To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski

September 23 2018

Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska

September 22 2018

6279 239f 390
Shameless

September 21 2018

Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

September 19 2018

3788 8fc0 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viabukazla bukazla

September 12 2018

0310 8755 390
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
When you own your breath, nobody can steal your peace.
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl