Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

October 11 2018

1951 33ff 390
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 08 2018

2945 c0e4 390
Reposted fromowca owca viascorpix scorpix

October 05 2018

3150 4baa 390
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Federico Moccia
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
8826 fb79 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabukazla bukazla

October 04 2018

To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski

September 23 2018

Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska

September 22 2018

6279 239f 390
Shameless

September 21 2018

Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

September 19 2018

3788 8fc0 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viabukazla bukazla

September 12 2018

0310 8755 390
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
When you own your breath, nobody can steal your peace.
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
4041 7f08 390
Reposted fromdivi divi viapurplecarbonate purplecarbonate

September 11 2018

Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 17 2018

4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viatake-care take-care

August 04 2018

8799 c3db 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

August 03 2018

4321 2451 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
3873 83d4 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl