Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

SAMOTNOŚĆ

Nikogo
o nią nie wiń

Ona przyszła
od środka
Reposted frommonstrum monstrum viaoversensitive oversensitive

March 19 2017

9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viazupelnie zupelnie
4065 dbcd 390
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viazupelnie zupelnie
Jednak im dłużej trwa związek tym trudniej jest się nam zdecydować na rozstanie. Odejście, oznacza rezygnacje nie tylko z partnera ale także z miłości. Efekt utopionych kosztów działa. Oznacza to, że im więcej zainwestowałyśmy w związek, im więcej dałyśmy z siebie, swojej miłości, zaangażowania, czułości, tym trudniej nam z niego zrezygnować. Podliczamy straty i widzimy, że źle zainwestowałyśmy nasze uczucia. Jednak poniesionych strat nie da się odrobić. Przyjrzyjmy się też tzw. psychologicznej awersji do strat. Tak boimy się strat, że jesteśmy w stanie wiele zaryzykować, aby tylko nie stracić. Godzimy więc na nie dobry związek w imię tego, by tylko nie stracić tego, co mamy. Działamy w myśl zasady ?Lepszy stary i niewygodny związek niż nowy? , bo ten nowy, łączy się z niepewnością i pogodzeniem się ze stratą. Jak więc ustrzec się przed pułapką utopionych kosztów w związku? Warto zawsze, patrzeć tylko i wyłącznie w przyszłość, albowiem poniesione straty w przeszłości się nie liczą, bo nie da ich naprawić, zmienić czy wymazać. Jak mawia słynny amerykański inwestor, Warren Buffet, „jeśli poczujesz, że jesteś w dole, najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić, to… odłożyć łopatę”.
http://blogpsychologa.pl/relacje-miedzyludzkie/biore-sobie-ciebie-na-meza.html
Człowiek Człowiekowi wilkiem
Lecz ty nie daj się zgnębić
Lecz ty nie daj się spętlić
Lecz ty nie daj się zgładzić
Lecz ty nie daj się zdradzić
Lecz ty nie daj się pumie
Lecz ty nie daj się dżumie
Lecz ty nie daj się zgłuszyć
Lecz ty nie daj się skruszyć
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
2178 bda5 390
Reposted fromnosmile nosmile viawez-wyjdz wez-wyjdz
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.

March 18 2017

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi

March 16 2017

Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viazEveR zEveR
6433 3c6b 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatobecontinued tobecontinued
2010 5b82 390
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir
Reposted frommuladhara muladhara viazupelnie zupelnie
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viazupelnie zupelnie
Don’t lose yourself just because you found somebody.
Reposted fromtwice twice viamslexi mslexi
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viamslexi mslexi

March 13 2017

Reposted fromNanaya Nanaya viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl