Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued

July 20 2017

Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamikmikmik mikmikmik
3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
7369 e479 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viawez-wyjdz wez-wyjdz
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń
Ćpanie jest w porządku. Kiedy już raz spróbujesz to Cię zaskoczy. Zaskoczy Cię tym w jaki sposób odbierałeś świat na trzeźwo. Zrozumiesz, że istnieje przed i po. Odkryjesz, że świat jest szary i bezkształtny. Co innego po zaćpaniu. Wszystko nabiera głębi i piękna. Nie myślisz o niczym złym, bo zło nie istnieje. I gdyby można było, to ćpałabym bez przerwy. Bez względu na skutki. Słabo znoszę świat na trzeźwo. Jedni kolekcjonują wspomnienia, ja kolekcjonuję dobre odloty. 
— A.
Reposted frombrzask brzask viaoversensitive oversensitive

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove

July 17 2017

6722 651e 390
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca viasheismysin sheismysin

July 16 2017

1441 963c 390
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
2768 1ba0 390
Reposted fromskonam skonam
3146 dae2 390
Reposted fromEdgi Edgi viairmelin irmelin
3288 aeb3 390
Reposted fromirmelin irmelin viasheismysin sheismysin

July 15 2017

A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"

July 09 2017

Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger

July 06 2017

3753 e285 390
Reposted frombukazla bukazla
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
4282 fde1 390

serious:

rule #1

Reposted fromtaborri taborri viaexploode exploode
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl