Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viatake-care take-care

August 04 2018

8799 c3db 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

August 03 2018

4321 2451 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
3873 83d4 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4472 93d7 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
6792 95d6 390
Reposted frombjureczko bjureczko viairmelin irmelin
8138 cc7e 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

August 02 2018

July 31 2018

9868 588a 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viasheismysin sheismysin

July 26 2018

2425 0441 390
Reposted fromsheismysin sheismysin

July 21 2018

2742 eea3 390
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaoutoflove outoflove
5438 e3bf 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viapensieve pensieve

July 19 2018

2825 9dda 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

July 17 2018

Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015

July 12 2018

Zwykło się mawiać, że "...najbardziej boli wtedy, kiedy idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi... (...)
— jeden z komentarzy pod teledyskiem do piosenki "Spójrz" zespołu LemON.
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viapensieve pensieve
5908 cb23 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viatbtf tbtf

July 07 2018

7103 8be2 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

July 06 2018

4465 b133 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
4555 f27b 390
Reposted fromohshit ohshit viaoutoflove outoflove
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl